Zajímám se o přístup k půdě pro zemědělce (access to land) a s tím související zábor zemědělské půdy (land grabbing). To, kdo na ní hospodaří a jakým způsobem, významně ovlivňuje nejen podobu venkovské krajiny, ale i kvalitu a cenu potravin.

Jsem spoluzakladatelka CooLAND – spolek krajinářů a ekologů, jejichž posláním je probudit zájem o venkovskou krajinu a vše, co s tím souvisí.

Jsem hlavní organizátorka KPZ CooLAND, která podporuje ekologického zemědělce Karla Tachecího z Budyně nad Ohří.

Web: www.cooland.cz

Kontakt: info@cooland.cz