Důstojné životní podmínky jsou pro nás důležité. Proto se již mnoho let zabýváme udržitelným rozvojem jak v zemích globálního Jihu, tak u nás.
Snažíme se nalézat a šířit alternativy řešení problémů dnešního světa. Těmi jsou pro nás například fair trade, sociální ekonomika nebo potravinová suverenita. V poslední době se více zaměřujeme na dopady klimatické změny v zemědělství a upozorňujeme na neudržitelný způsob produkce většiny potravin. Kromě teorie a vzdělávání rádi děláme i praktické kroky, tak jsme třeba založili v Ekumenické akademii vlastní KPZku.

Web KPZ Ekumenická akademie

Kontakty: marketavink@ekumakad.czkarolina@ekumakad.cz