Světové hnutí potravinové suverenity již v roce 2007 definovalo potravinovou suverenitu jako právo lidských společenství na zdravé a kulturně vhodné potraviny produkované prostřednictvím environmentálně příznivých a udržitelných přístupů, a  právo těchto společenství definovat vlastní potravinové a zemědělské systémy.
Potravinová suverenita do centra veřejných politik a potravinových systémů neklade požadavky trhu a nadnárodních společností, nýbrž ty, kdo potraviny  produkují, distribuují a spotřebovávají. Potravinová suverenita hájí zájmy a začlenění příští generace.  Nabízí strategii, jak nepodlehnout   současnému korporátnímu  obchodnímu  potravinovému  systému  a postupně jej překonávat, a směřovat k potravním, zemědělským, pastevním a rybářským systémům  kontrolovaným místními producenty. Jako prioritní vnímá potravinová suverenita místní a národní ekonomiky a trhy a zplonomocňuje  drobné zemědělce a rodinné farmy, místní rybářství a pastevectví, a produkci, distribuci a spotřebu potravin založenou na environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti. Potravinová suverenita upřednostňuje transparentní obchod, který garantuje důstojný příjem všem  a právo spotřebitelů zachovat si kontrolu nad svou vlastní výživou a jídlem. Garantuje práva těch, kdo produkují potraviny, na využívání a správu jejich půdy, území,vody, osiva, dobytka a biodiverzity.  Potravinová suverenita znamená také nové sociální vztahy  bez utlačování a nerovností mezi muži a ženami, národy, etnickými skupinami, sociálními vrstvami a generacemi.

čti dál