V prosinci roku 2015 byla založena Iniciativa potravinové suverenity, diskusní platforma jednotlivců a organizací, která vzešla z prvního Fóra potravinové suverenity.

Východiska

Logo IPS černé text vedleIniciativa vychází z myšlenek a závěrů první Evropského fóra potraivnové suverenity v roce 2011, zde vytvořená Evropská deklarace potravinové suverenity je základním hodnotovým doumentem iniciativy.

Záměr

Iniciativa potravinové suverenity si klade za cíl:

  • prosazovat potravinovou suverenitu jako politický koncept přístupu k zemědělství a potravinářství v ČR i v Evropě
  • propojovat aktéry potravinové suverenity v ČR
  • napomáhat vznikat a rozvíjet se aktivitám podporujícím potravinovou suverenity (např. hnutí komunitou podporovaného zemědělství, snahy o svobodu osiv, ad.)
  • fungovat jako spojka na iniciativy potravinové suverenity v zahraničí (zejména Evropské hnutí Nielenyi)

 Fungování

Inicitiva funguje jako decentralizovaná síť pracovních skupin, které rozvíjejí specifická témata v kontextu potravinové suverenity a jejichž garanti i další členové pořádají pravidelná propojovací setkání minimmálně 4 x ročně. Iniciativa současně každoročně pořádá Fórum potravinové suverenity, kde všichni účastníci pracovních skupin sdílejí své výstupy a ideály mezi sebou i širší odbornou i laickou veřejností. Pracovní skupiny a jejich garanti jsou uvedeni zde.

Zapojte se

Každý komu není lhostejný osud našeho venkova, zemědělství potravin i společnosti a chce se aktivně zapojit do tvoření nového paradigmatu je vítán za člena Iniciativy potravinové suverenity, prosím kontaktujte nás na e-mail níže.

Kontaktní osobou Iniciativy potravinové suverenity je Honza Valeška, pište prosím na:
info@potravinovasuverenita.cz