9. 12. proběhlo v Praze další Fórum potravinové suverenity

Výstupy z jednotlivých sekcí naleznete ke stažení zde:

Družstevnictví
Přístup k půdě
Síťování

Alternativní systémy
Nízkopříjmové skupiny
Zemědělská sekce
forum-organizators

Konání akce bylo finančně podpořeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR (v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR), Evropské unie a Ministerstva zemědělství. Obsah akce je zcela na odpovědnosti pořádajících organizací a jako takový nemůže být považován za stanovisko uvedených institucí.