Chce propojovat všechny, které zajímá téma neudržitelnosti našeho zemědělsko-potravinářského systému, abychom mohli společně hledat nové cesty k potravinám. V hlavní roli bude půda, místní potraviny, solidární ekonomika komunitou podporované zemědělství, družstevnictví, ad.

Termín: 24. 9. (12:30-19:00) – 25.9. (9:00-15:00) 2015

Místo: Praha, Studio ALTA, U Výstaviště 21, 170 00

Pozvánka ke stažení zde.

Program
24.9. čtvrtek, 12:30-19:00, Přednášky a diskuse pro veřejnost

25.9. pátek 9:00 – 15:00

 • 9:00-9:30 Ranní káva a registrace
 • 9:30-10.00 Představení potravinové suverenity v České republice – potravinová suverenita ve světě, jak můžeme přispět k jejímu uskutečňování u nás
 • 10:00-10.15 Přestávka
 • 10.15-12.30 Dílny a diskusní kroužky
  • DEKLARACE – Pracovní skupina pro deklaraci potravinové suverenity. Cílem skupiny je diskuses nad evropskou deklarací potravinové suverenity a vytvoření pracovní skupiny, která deklaraci převede do tuzemského prostředí. Moderátor: Honza Valeška
  • SÍŤOVÁNÍ – Pracovní skupina pro budování Sítě místních potravinových iniciativ, jejímž cílem je představit síť a pravidla síťování, sdílení dosavadních zkušeností, vzájemná podpora. Diskuse konkrétní formy a možností spolupráce v rámci sítě – jak si představuji práci sítě, co mi pomůže, jak mohu přispět, v čem vidím problém. Moderátorka: Míla Hilgertová
  • DRUŽSTEVNICTVÍ – Pracovní skupina pro rozvoj družstevnictví, solidární ekonomiku – Diskuse o aktuálních výhodách a překážkách sdružování zemědělců, zakládání zpracovatelských a spotřebních družstev a reflexe nad možnostmi čerpání inspirace z historie pro současné družstevnictví. Moderátorka: Markéta Vinkelhoferová
  • LOBBYING – Pracovní skupina pro lobbing a práci s decizní sférou v oblasti potravinové suverenity – Skupina zaměřena na vytváření partnerů v politické sféře a komunikaci témat potravinové suverenity. A to jak představování neudržitelných praktik a poskytování analýz, tak představení alternativ a zajištění jejich komunikace směrem k veřejnosti Moderátor: Tomáš Uhnák
  • OSVĚTA VĚDA VÝZKUM – Pracovní skupina pro propagaci a osvětu, vzdělávání, věda a výzkum – představení probíhajících a připravovaných výzkumných projektů v návaznosti na potravinovou soběstačnost, komunitou podporované zemědělství a přístup k půdě pro stávající i nově příchozí zemědělce. Pracovní skupina bude diskutovat stávající i budoucí spolupráci nejen na úrovni České republiky, ale i v rámci Evropy. Je stěžejní propojit vědu a výzkum s praktickým využitím ve vzdělávání široké veřejnosti i zemědělců. Moderátorka: Vraťka Janovská
 • 12:30-13:30 Veletrh nápadů pracovních skupin
 • 13:30-15:00 Rozloučení nad společným jídlem