Evropské Fórum potravinové suverenity

Evropští drobní zemědělci se spojují pod vlajkou Potravinové suverenity

Ve dnech 25.10.-30.10. 2016 si v rumunském univerzitním městě Kluž dali dostaveníčko sedláci, rolníci, rybáři, pastevci a chovatelé, ale i vědci, studenti, odboráři a potravinoví aktivisté z celé Evropy. Na konci října se jich tu sešlo víc než 700, aby podpořili myšlenku potravinové suverenity na Evropském fóru pro potravinovou suverenitu Nyéléni 2016. Nejsilněji byla zastoupena celosvětová síť drobných rolníků La via Campesina, do které je zapojeno na 200 milionů zemědělců ze 73 zemí světa.

Proč se šikují rolníci z celé Evropy?

Důvodem pětidenního setkání bylo v neformální atmosféře především spojit síly při prosazování potravinové suverenity. Všichni chceme dobře jíst. Přejeme si dostatek jídla a chceme, aby naše potrava byla dobrá a zdravá. Málokdy se ale zamýšlíme nad tím, odkud se berou všechny ty dobroty. Kdo vypěstoval obilí na mouku, z níž je upečený chleba na našem stole. Jaký život má kráva, z jejíhož mléka se stouklo máslo v obchodu. Nebo na kterých lukách a polích létají včely, jejichž med nám osladí život.

Cílem potravinové suverenity je proto nejen osvěta a vzdělávání veřejnosti, ale také obhajoba práv drobných rolníků a důraz na trvale udržitelné způsoby produkce potravin. Většina přítomných na Fóru Nyéléni 2016 se shodla, že právo užívat půdu, vodní plochy i volnou přírodu by mělo zůstat v rukou těch, kdo na území hospodaří a poskytují potraviny. Nikoliv toto právo privatizovat do nenasytných rukou nadnárodních korporací.

V jedenáctičlenné české delegaci byli kromě zemědělců, aktivistů, vědců a členů neziskových organizací zastoupeni také čtyři členové Pirátské strany. Pracovní část programu měla formu tematických workshopů a diskuzí v menších skupinách, takže každý mohl přispět svými nápady. Pro všechny to byla zajímavá příležitost k výměně a sdílení zkušeností.

Co trápí zemědělce nejvíc?

Dá se říct, že mezi sedláky i spotřebiteli dnes panuje velká nespokojenost se situací v oblasti potravinových systémů v Evropě. S půdou se dnes v obrovském měřítku spekuluje. Výroba biopaliv vytěsňuje potraviny. V obchodních řetězcích se prodávají nekvalitní nebo závadné potraviny. Ubývají drobní pěstitelé a výrobci kvůli nedůstojným pracovní podmínkám v zemědělství. V politice vládne silný lobbing průmyslových i agro-korporací.

Už delší dobu v západní Evropě převládá průmyslová forma zemědělství, což má za následek degradaci půdy nadměrným používáním chemických hnojiv, pesticidů a těžké mechanizace.

Na druhou stranu v EU již léta existuje štědrá dotační politika, podporující drobné farmáře. Lidé zde hledají alternativy k potravinám z převládajících obchodních řetězců a rozšiřují se alternativní formy prodeje jako farmářské trhy, farmářské obchody nebo bedýnkové systémy a komunitou podporované zemědělství (KPZ) pod heslem „Chceš-li jíst zdravé, čerstvé a organické potraviny, najdi si svého farmáře…“.

Také v České republice takto funguje již na 30 KPZ. V každé z těchto jednotek farmář za paušální poplatek celou sezónu zásobuje 30 až 80 lidí zeleninou. Spotřebitel je tak solidární s pěstitelem a sdílí s ním riziko slabší úrody, ale současně profituje při nadúrodě. Na rozvoji komunitních forem zemědělství pracují neziskové organizace v čele s Ekumenickou akademií a Pro-bio ligou formou nejrůznějších vzdělávacích akcí a setkání.

Ve východní Evropě je situace mnohem dramatičtější. Je zde stále vysoký podíl obyvatelstva, zabývajícího se drobným zemědělstvím. Současně tu ale běží rychlá expanze obchodních řetězců a masové skupování zemědělské půdy zahraničními korporacemi. Rolníci tak přicházejí o obživu a odcházejí do měst nebo emigrují na Západ, kde hledají lepší pracovní příležitosti. To je také jedna z příčin velkého počtu zahraničních pracovníků z východní a jižní Evropy v našem okrese.

Potravinovou suverenitou se u nás zabývá mimojiné Iniciativa potravinové suverenity, která 9.12. 2016 pořádá české Fórum potravinové suverenity. Informace o evropském hnutí najdete na www.nyielenyeurope.net.

Autor článku: Ing. Aleš Jakl, Česká Pirátská Strana

foto: Dominika Poživilová-Michailidu